Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 80f

Ustanovení § 64 až 69 platí přiměřeně.