Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 116

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.