Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 36

Komora má tyto orgány:

a) sněm,

b) prezidium Komory,

c) prezidenta Komory,

d) revizní komisi Komory,

e) kárnou komisi.