Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 30

Notářská komora má tyto orgány:

a) kolegium,

b) prezidium,

c) prezidenta notářské komory (dále jen "prezident"),

d) revizní komisi.