Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 46

Dohled se provádí zejména kontrolou spisů, listin, předmětů úschov a evidenčních pomůcek notáře.