Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 109

Notář má právo vyžadovat složení přiměřené zálohy na odměnu a na náhradu hotových výdajů.