Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 61

Z listiny sepsané notářem v rámci poskytování právní pomoci musí být patrno, který notář ji sepsal.