Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 47

Drobné nedostatky v činnosti notáře nebo drobné poklesky v chování orgán vykonávající dohled notáři vytkne.