Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 107

Podrobnosti o výši a způsobu určení odměny, náhrady za promeškaný čas a náhrady hotových výdajů stanoví ministerstvo obecně závazným právním předpisem.