Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 76Protesty směnek a jiných listin

Sepisování protestních listin se řídí ustanoveními zvláštního předpisu.