Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje daň z přidané hodnoty.