Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 95Informační povinnost společníka společnosti

Pokud se osoba povinná k dani, která je společníkem společnosti, stane plátcem, je o tom povinna informovat ostatní společníky do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala plátcem.