Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 93Správa daně celními úřady

Celní úřady vykonávají správu daně podle právních předpisů upravujících správu cla.