Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 31Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je daňovým dokladem, pokud

a) obsahuje náležitosti daňového dokladu a

b) tvoří součást nájemní smlouvy nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno.