Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 92dDodání nemovité věci

Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5.