Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 97Registrace identifikované osoby

Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.