Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 101hNásledky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši