Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 47aPředmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění

Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní, první nebo druhé snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.