Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 10eMísto plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani

Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, je místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění.