Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 92hPředmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Předmětem závazného posouzení je určení, zda se při poskytnutí určitého zdanitelného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti.