Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 59Sociální pomoc

Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle zvláštního právního předpisu. Sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu.