Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 10aMísto plnění při poskytnutí přepravy osob

Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.