Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje postup při zajišťování pohledávek na základě smlouvy, kterou se sjednává finanční zajištění, osoby oprávněné sjednat finanční zajištění, jejich práva a povinnosti a některé další otázky s finančním zajištěním související.