Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 24Přechodné ustanovení

Tímto zákonem se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z finančního zajištění, které trvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se však posuzují podle dosavadní právní úpravy.