Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 14

(1) Smlouva může určit, že poskytovatel má v době trvání finančního zajištění právo

a) vyměnit poskytnutý finanční kolaterál za jiný finanční kolaterál srovnatelné hodnoty,

b) požadovat vrácení části finančního kolaterálu nebo omezení rozsahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu, a to v rozsahu převyšujícím výši zajištěné pohledávky.

(2) Stane-li se zajištění pohledávky příjemce nedostatečným, zejména v důsledku změny hodnoty finančního kolaterálu, výše zajištěné pohledávky nebo bonity poskytovatele nebo dlužníka zajištěné pohledávky, může příjemce žádat jeho přiměřené doplnění, neurčí-li smlouva jinak.

(3) Výměna nebo vrácení části kolaterálu anebo omezení rozsahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu podle odstavce 1, jakož i doplnění zajištění podle odstavce 2, nemají vliv na vznik a trvání finančního zajištění.