Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 6Pohledávka finančního charakteru

(1) Finančním zajištěním lze zajistit pouze pohledávku finančního charakteru, včetně jejího příslušenství, přičemž není rozhodné, zda jde o pohledávku za poskytovatelem nebo za jinou osobou.

(2) Finanční zajištění lze sjednat pro pohledávku podmíněnou nebo pohledávku, jež má vzniknout teprve v budoucnu.

(3) Finanční zajištění lze sjednat i pro pohledávky určitého druhu vznikající příjemci v určité době nebo pro různé pohledávky vznikající příjemci z téhož právního důvodu.