Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 18Použití jiných právních předpisů k výkonu práva na uspokojení z finančního kolaterálu

Neurčí-li smlouva jinak, na vykonání práva na uspokojení z finančního kolaterálu se nepoužijí právní předpisy, pokud stanoví, aby

a) příjemce předem oznámil zpeněžení finančního kolaterálu poskytovateli nebo jiné osobě,

b) výkon práva na uspokojení z finančního kolaterálu povolil soud, správní orgán nebo jiná osoba,

c) finanční kolaterál byl zpeněžen ve veřejné dražbě nebo jiným stanoveným způsobem, nebo

d) před vykonáním práva na uspokojení z finančního kolaterálu uplynula určitá lhůta.