Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 12Zástavní právo při nakládání se zastaveným finančním kolaterálem

Nakládá-li příjemce se zastaveným finančním kolaterálem, jeho zástavní právo k finančnímu kolaterálu zaniká.