Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích,

b) pravidla provozu na pozemních komunikacích,

c) úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích,

d) řidičská oprávnění a řidičské průkazy,

e) působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen „policie“) ve věcech provozu na pozemních komunikacích.