Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST SEDMÁÚČINNOST

§ 143

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou části šesté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení.