Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 128a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.