Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 79aMěření rychlosti vozidel

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.