Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 122b

Prováděcí právní předpis stanoví technické prostředky a způsob zpracování údajů v registru řidičů a v centrálním registru a způsob předávání údajů z registru řidičů do centrálního registru.