Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 89

Povinná osoba, která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.