Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 37

Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici ostatní ustanovení tohoto zákona.