Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 142

Zrušuje se § 7 vyhlášky č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.