Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8Povinnosti řidiče tramvaje

(1) Pro řidiče tramvaje platí § 4, 5 a § 7 odst. 1 písm. a) a c).

(2) Řidič tramvaje je povinen mít při řízení tramvaje u sebe občanský průkaz a průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla podle zvláštního právního předpisu. Na výzvu policisty je řidič tramvaje povinen předložit tyto doklady policistovi ke kontrole.