Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 38

Ustanovení o provozu na dálnici platí i na silnici pro motorová vozidla.