Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 80Základní ustanovení

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno.