Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 139Účetnictví

Školská právnická osoba vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů. Školská právnická osoba je zařazena v rámci účetních jednotek podle zvláštního právního předpisu mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání.