Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 176

Česká školní inspekce může podávat zřizovatelům škol a školských zařízení návrhy na vyhlášení konkursu podle § 166 odst. 3.