Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 183c

Údaje získané při přípravě nebo zjišťování výsledků vzdělávání podle § 74, 78, § 171 odst. 2 a § 174 odst. 2 písm. a) a údaje vytvořené kombinací nebo vzájemným srovnáním těchto údajů právnická osoba nebo organizační složka státu, která s těmito údaji nakládá, neposkytuje žadatelům o informace podle zvláštního zákona, pokud údaje vypovídají o

a) výsledcích jednotlivých dětí, žáků a studentů,

b) průměrných nebo souhrnných výsledcích za školu nebo více škol nebo za jinak vymezenou skupinu dětí, žáků nebo studentů,

c) srovnání výsledků mezi školami nebo jinak vymezenými skupinami dětí, žáků nebo studentů,

d) obsahu a formě zadání, která dosud nebyla využita v ukončeném zjišťování,

e) připravovaných nebo používaných nástrojích pro zjišťování a zpracování výsledků vzdělávání.