Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 169a

(1) Ministerstvo zřizuje Centrum zřizovací listinou, která obsahuje zejména

a) označení zřizovatele,

b) název Centra v souladu s § 80 odst. 2 a jeho sídlo,

c) den, měsíc a rok vzniku Centra,

d) vymezení účelu, pro který se Centrum zřizuje, a tomu odpovídajícího předmětu hlavní činnosti,

e) vymezení majetku, který ministerstvo svěřuje Centru při jeho zřízení,

f) označení statutárního orgánu a uvedení toho, kdo jej na vedoucí pracovní místo jmenuje a z něho odvolává,

g) vymezení základní organizační struktury Centra, 

h) datum vydání zřizovací listiny.

(2) Ve zřizovací listině může ministerstvo stanovit také předmět jiné činnosti Centra, má-li ji Centrum v souladu s rozpočtovými pravidly) vykonávat.