Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 40Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky

Jiným způsobem plnění povinné školní docházky se rozumí

a) individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole (dále jen "individuální vzdělávání"),

b) vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením.