Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 113bUznávání dalšího vzdělání a částečného vzdělání

(1) Osvědčení o získání profesní kvalifikace, vydané podle zvláštního právního předpisu, se pro účely § 63 považuje za doklad o předchozím vzdělávání.

(2) Osvědčení o získání profesní kvalifikace, vydané podle zvláštního právního předpisu, se pro účely § 70 považuje za doklad o částečném vzdělání žáka.