Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 140Vztah školské právnické osoby k majetku

Školská právnická osoba užívá ke své činnosti

a) vlastní majetek,

b) majetek vypůjčený nebo pronajatý od zřizovatele nebo jiné osoby.