Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43

Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.