Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 141Obsah školského rejstříku

(1) Školský rejstřík je veřejný seznam, který obsahuje

a) rejstřík škol a školských zařízení,

b) rejstřík školských právnických osob.

(2) Každý má právo nahlížet do údajů ve školském rejstříku a pořizovat si výpisy. Na požádání vydá orgán, který vede školský rejstřík, úřední výpis údajů ze školského rejstříku. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) Orgán, který vede školský rejstřík, bezplatně poskytuje údaje ze školského rejstříku Českému statistickému úřadu.

(4) Ministerstvo zveřejňuje školský rejstřík také v elektronické podobě na svých webových stránkách; tato forma zveřejnění má informativní charakter.