Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 158

Ministerstvo provede výmaz školské právnické osoby z rejstříku školských právnických osob

a) v případě zrušení školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí,

b) v případě zrušení školské právnické osoby z důvodu jejího rozdělení, sloučení či splynutí, pokud je zároveň rozhodnuto o zápisu nástupnické školské právnické osoby nebo osob do rejstříku školských právnických osob,

c) po provedení likvidace školské právnické osoby v případě, že zániku školské právnické osoby předchází v souladu s § 126 odst. 2 její zrušení s likvidací,

d) v případě zrušení školské právnické osoby z důvodu uvedeného v § 126 odst. 3 písm. d) a e).