Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 16

Ochrannými opatřeními jsou:

a) omezující opatření,

b) zabrání věci.